Publicidad | diseño

publi new

Licenciada en Publicidade e Relacións Públicas pola Universidade de Vigo en 2002 e postgraduada en Publicidade por ICADE no ano 2003.

Dende 2004 comeza a súa andaina por diversas axencias de Publicidade de Madrid traballando no departamento creativo como redactora e directora de arte.

Dende 2010 comeza na Coruña a traballar como autónoma, centrándose especialmente na dirección de arte. No 2011 crea balune, estudo de publicidade e arquitectura.

voltar

Degree in Advertising and Public Relations from the University of Vigo in 2002 and postgraduate in Advertising from ICADE in the year 2003.

Since 2004 begins its journey through various advertising agencies in Madrid working in the creative department as a copywriter and art director.

Since 2010 begins in A Coruna to work as self-employed, with special focus on art direction. In 2011 creates balune, study of advertising and architecture.

Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Vigo en 2002 y postgraduada en Publicidad por ICADE en al año 2003.

Desde 2004 comienza su andadura por diversas agencias de Publicidad de Madrid trabajando en el departamento creativo como redactora y directora de arte.

Desde 2010 comienza en A Coruña a trabajar como autónoma, centrándose especialmente en la dirección de arte. En 2011 crea balune, estudio de publicidad y arquitectura.

p_bea

Comentarios cerrados